Trang chủ » Chưa được phân loại » Đăng Ký Nhãn Hiệu Theo Nghị Định Thư Madrid

Đăng Ký Nhãn Hiệu Theo Nghị Định Thư Madrid

(Cập nhật: 10/01/2019 | 10:45)

Chủ thể muốn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid phải thực hiện thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

Đăng ký nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid hay còn gọi là đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo nghị định thư Madrid là việc chủ thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở nhiều quốc gia là thành viên của Nghị định thư Madrid. Vậy, đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có điểm gì cần lưu ý. Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp kiến thức pháp lý cho quý khách hàng thông qua bài viết dưới đây.

Chủ thể có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid.

Hiện nay, việc đăn ký nhãn hiệu quốc tế được thực hiện theo hệ thống Madrid, bao gồm nghị định thư Madrid và thỏa ước Madrid. Chủ thể muốn đăng ký nhãn hiệu quốc tế cần thực hiện theo quy trình hành chính được quy định trong Nghị định thư Madrid và thỏa ước Madrid.

Vậy, theo nghị định thư Madrid , ai là người có quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế?

– Chủ thể đã nộp đơn đăng ký nhãn hiện tại Việt Nam ( Không bắt buộc phải đợi đến thời điểm nhãn hiệu đó được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại thì mới có thể làm thủ tục, chỉ cần nộp đơn ở nước sở tại).

– Chủ thể đã được cấp giấy chứng nhận đăng lý nhãn hiệu tại Việt Nam.

Chủ thể muốn đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid cần chuẩn bị những gì?

– Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế;

– 05 mẫu nhãn hiệu giống với mẫu nhãn hiệu đăng ký tại Việt Nam;

– Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận (GCN) nhãn hiệu hoặc Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

– Văn bản Uỷ quyền (trong trường hợp chủ thể ủy quyền cho đơn vị khác thực hiện thủ tục đăng ký)

– Danh mục dịch vụ theo đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

– Các tài liệu khác có liên quan.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid của Luật Hoàng Phi.

Hiểu được khó khăn của khách hàng trong việc thực hiện đăng ký nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid, Luật Hoàng Phi sẽ đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong các công việc như sau:

– Hướng dẫn khách hàng hoặc trực tiếp soạn thảo đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo mẫu như luật quy định;

– Cung cấp các mẫu văn bản có sẵn cho khách hàng, đảm bảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế hợp lệ;

– Hướng dẫn khách hàng hoặc nhận ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận theo nghị đinh thư Madrid;

– Giúp khách hàng phân biệt cách đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid và thỏa ước Madrid nhằm mục đích thực hiện đúng quy trình hành chính về đăng ký;

– Cung cấp cho khách hàng danh sách các nước là thành viên của Nghị định thư Madrid nhằm lựa chọn quốc gia có thể lựa chọn chỉ định bảo hộ;

– Hỗ trợ khách hàng cách tính phí chỉ định bảo hộ theo quy định của Nghị định thư Madrid;

Mọi vấn đề thắc mắc về đăng ký nhãn hiệu theo nghị định thư Madrid xin quý khách hàng vui lòng liên hệ qua email lienhe@luathoangphi.vn để được giải đáp sớm nhất.