Trang chủ » Tranh tụng » Nội dung Giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm

Nội dung Giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm

(Cập nhật: 11/10/2018 | 11:11)

Giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm là tài liệu bắt buộc cần có trong hồ sơ công bố mỹ phẩm nhập khẩu, Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn khách hàng soạn Giấy ủy quyền đúng mẫu của Pháp luật Việt Nam

 

Nội dung Giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm

1. Quy định về nội dung Giấy ủy quyền:

a. Ngôn ngữ trình bày là tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

b. Giấy uỷ quyền phải có đầy đủ các nội dung sau:

– Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất;

– Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được uỷ quyền;

– Phạm vi uỷ quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam);

– Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được uỷ quyền;

– Thời hạn uỷ quyền;

– Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam;

– Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền.

2. Mẫu Giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm

Letter head

Date…/…/ 2013  

LETTER OF AUTHORIZATION

 

We, ……………………….. located at ………………………….. hereby authorize to……………………… addressed at ……………………………… to be able to sign and seal on behalf of us to apply Cosmetic Health Permission Certificate from Ministry of Health in Vietnam; and distribute our cosmetics products (with brand name: ………………) into Vietnam. In all, this authorization will expire on …………………

 

By this paper, we also commit to completely and fully provide the Product Information File (PIF) to …………………………… who is responsible for placing our products to Vietnam market.

 

Representative – Name and Title